Stavolt Motor & UPS

UPS APC BX800LI-MS (800VA, Garansi 2 Tahun) Rp875.000 View
UPS APC BX650LI-MS (650VA, Garansi 2 Tahun) Rp550.000 View
UPS Kstar UA60 (600VA, Garansi 2 Tahun) Rp520.000 View
UPS Delta VX-600VA (650VA, Garansi 2 Tahun) Rp510.000 View
UPS ICA CE1200 (1200VA, Garansi 1 Tahun) Rp955.000 View
UPS ICA CE600 (600VA, Garansi 1 Tahun) Rp660.000 View
UPS Prolink Pro1201SFCU (1200VA, Garansi 1 Tahun) Rp935.000 View
UPS Prolink Pro700SFC (650VA, Garansi 1 Tahun) Rp520.000 View

Stavolt Motor Matsugawa 1000VA (Garansi 3 Bulan) Rp320.000
Stavolt Motor Matsugawa 500VA (Garansi 3 Bulan) Rp235.000

Baterai UPS 12V 7Ah Power UP (Garansi 1 Bulan) Rp145.000